Extra info groepen 8

Geplaatst op . In Groepen 8, Nieuws

1Laatste schoolweek groepen 8
Na een drietal zeer geslaagde musicalavonden gaat voor de leerlingen van de groepen 8 de allerlaatste schoolweek op Cortemich in.

 
 
 
 
 

Schoolkamp
2Op maandag 7 juli a.s. beginnen de schoolverlatersdagen.
In de ochtend ( 8.30 uur bagage inleveren) vertrekken de kinderen met auto’s naar het terrein van Break Out in Swalmen. In de late namiddag wordt vervolgens koers gezet naar de kamplocatie in Posterholt. Hier verblijft men tot en met woensdagochtend 9 juli. Na eerst nog gezwommen te hebben in Melick, wordt iedereen rond 13.00 uur terug verwacht op school.
Wij wensen kinderen en leiding een super gezellig kamp toe!!
Adres: kampeerboerderij “Holsterhof” Paalderweg 2 6061 NV Posterholt

Afscheid
3Op vrijdag 11 juli nemen de leerlingen afscheid van Cortemich. Na eerst afscheid genomen te hebben van alle meesters en juffen, worden zij rond 11.15 uur op onze speelplaats opgewacht door alle kinderen van de school.
Na het zingen van het afscheidslied uit musical “de verborgen vallei”, toegesproken te zijn geworden door onze directeur, zullen zij op onze eigen traditionele manier uitgezwaaid en begeleid worden naar de uitgang van onze speelplaats. Ouders zijn van harte welkom!!

Om vervolgens te kunnen genieten van een welverdiende:

4

Modder mag bij buitenschoolse opvang De Foekepot en buitenschoolse opvang Bommes en Kidnerdagverblijf Catootje

Geplaatst op . In Nieuws

ModderDag 2014 (13)Op 27 juni is bij BSO De Foekepot/Bommes samen KDV Catootje de ModderDag gevierd. Kinderen hebben volop genoten van het ‘modderen’.

Waarom?
Tegenwoordig spelen kinderen steeds vaker in de buurt van een stopcontact. Ze zitten stil ineen virtuele wereld en banen zich schietend een weg langs monsters en gedrochten of racen in sportauto’s al botsend en slippend door de straten van een brandende stad. Via Twitter,
Facebook en Whatsapp komen kinderen steeds meer virtueel met elkaar in contact. Veel kinderen
hebben daarnaast een overvolle agenda: huiswerk, sport, muziekles. Maar waar is de ruimte om te spelen in de natuur? Te ervaren hoe je een steen kunt keilen over het water? Hoe het is om slootje te springen of in een boom te klimmen? In het gras te liggen, bloemen te plukken en diertjes onder de bladeren te ontdekken?

Wat?
Op ModderDag geven we kinderen meer ruimte voor het spel met water en aarde. Ze spelen en ervaren twee belangrijke elementen: water en aarde. Spelenderwijs worden de kinderen meer betrokken bij de omgeving. Aarde staat aan de basis van alles wat leeft. Water is voor het leven op aarde van essentieel belang. Water en aarde worden modder. Op ModderDag staat het beleven van modder centraal. De kinderen ervaren de modder met al hun zintuigen.

Doen!
Dit heeft buitenschoolse opvang De Foekepot/Bommes en KDV Catootje van Kinderopvang Humanitas niet aan zich voorbij laten gaan. De locaties hebben activiteiten georganiseerd voor alle kinderen van nul tot twaalf jaar.
De activiteiten zoals: touwtrekken in de modder, modderglijbaan, modderbad, moddersoep en modderdarten, alles met modder stond op het menu van deze dag! De Pedagogisch Medewerkers én kinderen waren erg enthousiast en actief. Ze haalden alles uit de kast om op zeer verschillende manieren te spelen met modder.

Team BSO De Foekepot/Bommes en
KDV Catootje
Kinderopvang Humanitas