Nieuwsbrief groepen 3, april 2014

Geplaatst op . In Groepen 3, Nieuws

p1We zitten alweer in april. Wat gaat het snel.

De nieuwe voetbalveldjes en het klimtoestel worden goed gebruikt.
En met het mooie weer hebben we er dan ook al veel gebruik van kunnen maken.

1 April hebben we weer overleefd, maar de kinderen vonden het toch erg jammer dat er niet echt een zwembad op de speelplaats stond…

De Grote rekendag op 2 april was een succes. Kinderen hebben allemaal spelletjes gedaan in groepjes en de resultaten werden in een staafgrafiek getekend en in de klas vergeleken. Ze vonden het erg leuk en het was nog leerzaam ook.

Kern 9 hebben we net afgesloten. Deze kern ging over techniek. En daar horen natuurlijk proefjes bij. We hebben dan ook in groepjes een aantal proefjes gedaan; vooral de dansende rozijnen (rozijnen in priklimonade laten vallen…en kijken wat gebeurt….) vonden ze erg leuk! Maar ook de andere proefjes werden fanatiek uitgevoerd.

In deze kern maakten we kennis met nieuwe lettercombinaties, zoals aai, ooi en oei en maakten we kennis met de 2 lettergrepige woorden zoals bal-kon, poe-del, verhaal. In kern 10 gaan we verder met de woorden met 2 lettergrepen lezen; zoals moe-der en schat-tig en schui-ven… maar ook worden met ieuw, eeuw en uw komen aan bod. Ook het begrijpend lezen komt steeds meer aan bod. Dus een stukje tekst lezen en een vraag beantwoorden maar ook zinnen in de goed volgorde zetten, of de eerste zin van een verhaal zoeken.

Met rekenen hebben we sprongen leren maken (van 10) en huppen (van 1) op de getallenlijn t/m 50. We oefenen met de dubbelen en halveren van getallen t/m 20.  Met de klok zijn we nog steeds bezig met de hele uren, maar nu ook met; wat is dan een uur later. Ook oefenen we hard met de sommen t/m 10; de erbij en de eraf sommen; om deze te automatiseren. Dus ze krijgen dan ook wekelijks een tempotoets om dit te oefenen. Getallen lezen, blijven we ook goed oefenen en nu in blok 10 moeten ze ook kunnen zeggen waar een getal op de getallenlijn ligt. Dus 27..ligt tussen de 21 en de 30. Ook oefenen we met de bijna dubbelen want als je 3+3 weet, dan weet je eigenlijk ook 3+2/ 2+3 en 3+4/ 4+3 …door kinderen inzicht te geven hierin zullen ze deze sommen ook sneller kunnen maken.

p2Vandaag de tweede middag van het paascircuit afgesloten en ze vonden het super! De toastjes met eiersalade smaakten weer heerlijk. De knutselwerkjes zijn heel mooi geworden. Kortom ze hebben hard gewerkt.

Dus papa’s, mama’s, opa’s en oma’s die hebben geholpen; nog bedankt!!! (Foto’s staan op de site.)

Rots en water les 6: De levende Piramide

Geplaatst op . In Groepen 6, Nieuws

foto 4_1Het leerdoel van deze les was samenwerken. Het doel was om samen in een kleine groep een piramide te bouwen. In deze oefening leren de kinderen over rolverdeling, inzetten van de juiste kracht en kwaliteit op de juiste plek, balans en het besef dat iedereen even belangrijk is in een groep.

We hebben de leerlingen een foto laten zien van een levende piramide en de leerlingen vervolgens in groepen verdeeld. Ze kregen eerst een moment om samen te bespreken op welke manier ze dit wilden aanpakken. Elke groep had een coach, deze leerling had de leiding. Het is in alle groepen gelukt om de piramide veilig en wel te maken.

Er zijn zelfs nog groepen die eigen initiatieven en ideeën hadden om een piramide te maken. We hebben samen erg veel plezier gehad! In de nabespreking was het belangrijk om het te hebben over je houding tijdens het werken aan deze opdracht. Was die rotsig? Of was die meer waterig? Wat is er nodig om deze opdracht te doen slagen? Wordt vervolgd!

Rots en Water les 5

Geplaatst op . In Groepen 6, Nieuws

foto 2_2Vandaag hebben we oefeningen gedaan die het samenwerken tussen de kinderen bevordert. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen ervaren hoe ze zich als ‘water’ kunnen gedragen. Wat gebeurt er als je rekening houdt met een ander? Op welke manier kun je dat doen?

Tijdens de activiteiten blijft het goed gronden en centreren erg belangrijk. Een van de oefeningen die op de foto’s te zien is heet ” op een rij”. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen, zonder te praten, op een rij gaan staan. De leerkracht geeft aan op welke manier, bijvoorbeeld van groot naar klein. Tijdens het wisselen van plek mogen de kinderen niet met de voeten de grond raken.

Dat betekent dat ze goed moeten kijken en aanvoelen op welke manier en in welk tempo ze van plek wisselen. Kinderen die goed gegrond en gecentreerd zijn, die staan ook stevig op de bank en hebben minder last van het wankelen en wiebelen. De kinderen hebben het erg goed gedaan.

De tweede opdracht van de les was ook een teamopdracht. Met een aantal spullen (hoepel, kussen, blokjes) was het de bedoeling om samen met je team de overkant van de zaal te bereiken, zonder met de voeten de grond te raken. In overleg met elkaar moesten ze via de materialen het doel proberen te bereiken. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan! Volgende week gaan we hiermee verder.