Unit 4/5

Einde schooljaar 2018-2019
Zoals eerder aangegeven zijn wij dit schooljaar gestart met 5 heterogene groepen 4-5 die op verschillende momenten groep overstijgend werken. De vakken rekenen, taal, spelling en lezen worden in de homogene groep gegeven; de instructiegroep. Daarnaast zijn er vaste momenten waarop de kinderen samen komen in de stamgroep om deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten als verkeer, vieringen, crea, muziek enz.
 
Het werken in deze nieuwe organisatievorm zorgde voor een aantal uitdagingen. We hebben ervaren dat het werken in één unit met 5 stamgroepen een te grote organisatievorm is. Daarom zijn wij reeds na de kerstvakantie in een unit van 2 stamgroepen en een unit van 3 stamgroepen gaan werken.
 
Na de carnavalsvakantie zijn we gestart met het werken met een weektaak. Doel is dat kinderen zelf gerichte keuzes leren maken, leren plannen, reflecteren op hun eigen werk en zelfsturend zijn.
Ook was er vanaf dat moment een onderwijsondersteuner in onze unit aanwezig, die kinderen tijdens het zelfstandig werken ondersteunt en ook geregeld met kleine groepjes werkt.
 
Hoewel we ervan overtuigd zijn dat het werken in een unit met heterogene stamgroepen betere kansen voor kinderen biedt, was het geen gemakkelijke klus. Het heeft energie, doorzettingsvermogen en veel tijd gevraagd om tot een goed, werkbaar systeem te komen. We hebben op basis van onze leerervaringen een nieuw rooster ontworpen waarmee we met vertrouwen het nieuwe schooljaar tegemoet treden. Hier zijn de knelpunten die wij ervaren hebben zoveel mogelijk weggewerkt. Denk bijv. aan effectieve tijd in de stamgroep, het beperken van de wisselingen (ruimte) voor de leerlingen, meer tijd voor crea, muziek, WO, gym enz.
 
Wat betekent dat?
In het nieuwe schooljaar gaan wij met 2 of 3 stamgroepen samenwerken als unit en zullen de kinderen gedurende de ochtenden in de homogene instructiegroep werken. Iedere leerkracht van 4-5 zal in de eigen stamgroep zowel de groep 4 leerlingen als de groep 5 leerlingen instructie geven, zodat iedere leerkracht goed zicht houdt op zijn stamgroep-leerlingen.
In het grootste deel van de middagen werken de kinderen in de heterogene stamgroep. Daar zullen de vakken plaatsvinden als gym, W.O., muziek, SEO, handvaardigheid, tekenen en verkeer.

Begin schooljaar 2018-2019
We zijn dit schooljaar gestart met 5 heterogene stamgroepen 4/ 5 die samen de unit 4/5 vormen. De cognitieve vakken rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, schrijven en WO worden in de diverse instructiegroepen homogeen aangeboden. Dat betekent dat per leerjaar 3 leerkrachten de instructies voor groep 4 vormgeven en 2 leerkrachten die voor groep 5. Binnen deze groepen wordt uiteraard gedifferentieerd in zowel instructie als verwerking.
 Het technisch leesonderwijs wordt op maat aangeboden, afgestemd op het leesniveau van het kind. De leerkrachten en kinderen werken dan groepsoverstijgend. Zo wordt de instructie en verwerking precies afgestemd op het niveau en de onderwijsbehoeften van het kind. Enkele momenten van de week treffen de kinderen van groep 4 en 5 elkaar in de stamgroep, voor o.a. sociale ontmoetingen, vieringen en in de toekomst het thematisch W.O.-onderwijs.
 
Zoals aangegeven op de informatie avond begin schooljaar, zijn wij volop in ontwikkeling.
Hierbij worden wij ondersteund door een externe deskundige Inge Brons.
 
De volgende doorontwikkeling is het werken met een weektaak. Hier zullen we na de kerstvakantie mee starten. Het doel hiervan is dat kinderen zelf gerichte keuzes leren maken, leren plannen, reflecteren op hun eigen werk en zelfsturend zijn. Hierbij kunnen de kinderen ook een verwerkingsplek kiezen die bij hun activiteit en behoeften past, in het stiltelokaal/ op de zone of aan verwerkingstafels in de groepslokalen.