Nieuws voor ouders van nieuwe leerlingen


Klik hier voor een impressie van het onderwijs in de groepen 1-2

Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van Brede school Cortemich
 
Betreft: schooltijden en pauzes - vakantierooster
 
Voerendaal, 25-06-2021
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij willen wij u graag informeren over het vakantierooster en een nadere toelichting geven op de schooltijden voor komend schooljaar. Het vakantierooster vindt u hieronder als bijlage en is tevens te vinden in onze schoolgids. De algemene schoolvakanties zijn reeds vastgesteld en te vinden op de website van ons bestuur INNOVO. https://www.innovo.nl/regelingen/vakantieregeling.html

Via deze link kunt de meest recente informatie t.a.v de schooltijden lezen.

Het spreekt voor zich, dat de eerste schooldag(en) voor een nieuwe leerling een 'hoogstnoodzakelijk contact' van de ouder in de school met zich meebrengt en dat wij dat organiseren binnen de kaders van de coronamaatregelen. Dit betekent dat ouders van nieuwe leerlingen zo lang als dat nodig is hun kind naar binnen mogen brengen. Ervan uitgaande dat in de school de 1,5 m afstand regel wordt nageleefd. We streven er echter naar dit zo snel als mogelijk af te bouwen en het kind alleen naar binnen te laten komen. Massieve aanwezigheid van ouders in school of op het schoolplein is vooralsnog niet mogelijk op grond van de eisen aan maximale aantallen qua samenkomst en de verplichting om 1,5 m afstand te houden. 


Met vriendelijke groet,
Team Cortemich