INNOVO is het bevoegd gezag van de school. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur. Schooloverstijgende zaken worden uitgevoerd op het Stafbureau, dat gevestigd is in Heerlen. 
 

College van Bestuur

mevr. (Carola) van der Weijden, voorzitter CVB
mevr. (Nicole) van Wolven, lid CVB


Postadres: Postbus 2602, 6401 DC  Heerlen

Bezoekadres:
Bekkerveld 30
6417CM Heelen


tel: 045-5447144
fax: 045-5447145
e-mail: mail@innovo.info            
website: www.innovo.info