INNOVO is het bevoegd gezag van de school. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur. Schooloverstijgende zaken worden uitgevoerd op het Stafbureau, dat gevestigd is in Heerlen. 
 

College van Bestuur

dhr. (Bert) Nelissen, voorzitter CVB
mevr. (Nicole) van Wolven, lid CVB


Postadres: Postbus 2602, 6401 DC  Heerlen

Bezoekadres: Ruys de Beerenbroucklaan 29a, 6417 CC  Heerlen
tel: 045-5447144
fax: 045-5447145
e-mail: mail@innovo.info            
website: www.innovo.info