Onze missie
Ons onderwijs is erop gericht om onze leerlingen vanuit onze grondgedachte:
"Zorg goed voor jezelf, de ander en de omgeving"  basisvaardigheden aan te leren om te participeren in een snel veranderende samenleving.
Onze missie is: "inspireren om te leren: van "moeten" naar "willen" leren, open staan voor nieuwe dingen, zelf blijven nadenken en veel (werk)plezier hebben".
Dat lukt alleen maar in een omgeving met veel ondersteuning en minder controle. Hierbij streven wij naar een maximale ontplooiing op elk gebied waarbij wij uitgaan van de eigenheid, het potentieel en de talenten van de leerling.

Onze visie
Voor een brede en evenwichtige ontwikkeling van kinderen vinden wij dat goed, kwalitatief onderwijs vooral uitdagend en betekenisvol is, zoals omschreven in ons visiedocument: "Goed onderwijs op Cortemich".
De leerkracht is de professional die vanuit zijn vakmanschap de juiste rol kiest om goed af te stemmen op de behoeften van de leerlingen; relatie, autonomie en competentie.
Wij zijn een lerende organisatie met de volgende kernwaarden:
  • Het kind centraal
  • Professionele cultuur
  • Goede communicatie
  • Partnerschap
  • Eigenaarschap
  • Christelijke traditie
  • Veilige omgeving
  • Passend onderwijs
  • Maatschappij kritisch
  • Duurzaamheid