Verlofaanvragen

Verlof tijdens schooldagen.
In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken wanneer er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een enkel geval is het mogelijk hier een uitzondering op te maken. Bovendien zijn er bepaalde regels waaraan een aanvraag moet voldoen. Welke regels en afspraken er zijn kunt u lezen op het aanvraagformulier, hier te downloaden.

Klik hier voor meer informatie betreffende luxeverzuim en verlof.

Wij willen u erop wijzen dat wanneer uw aanvraag niet aan deze regels voldoet en/of niet onder de genoemde uitzonderingen valt, uw aanvraag bij voorbaat afgewezen zal worden.

Wanneer het gaat om bijzonder vakantieverlof dient u, behalve de schriftelijke aanvraag ook een werkgeversverklaring door uw werkgever te laten invullen, voorzien van een firmastempel. De werkgeversverklaring is hier te downloaden.

Voor verdere vragen omtrent verlof en wettelijke regels kunt u op onderstaande link klikken.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht