Ouderavonden/oudergesprekken
Naast de algemene kennismakingsavonden voor alle groepen is er voor de ouders van groep 8 een specifieke voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs.
Daarnaast kunt u altijd een oudergesprek aanvragen met de groepsleerkracht.
leerling_1
Dit gesprek vindt bij voorkeur direct voor of na de schooltijden plaats.
Aarzel niet om een afspraak te maken als u daartoe aanleiding ziet.
Wij vinden het namelijk zeer belangrijk dat u bij het schoolgebeuren betrokken bent en geregeld contact onderhoudt.

Rapportbesprekingen
Twee maal per schooljaar krijgen de kinderen van de groepen 3 tot en met 7 een rapport mee. De groepen 8 doorlopen i.v.m. de verwijzing naar het voortgezet onderwijs een eigen traject. Zij krijgen 3 keer per jaar een rapport mee.
Bij het rapport ontvangt u een uitnodiging voor een 10 minutengesprek. De kleuters krijgen geen rapport, maar ook hun ouders worden uitgenodigd om regelmatig met de leerkrachten een gesprekje te voeren. De precieze momenten worden via de kalender bekendgemaakt.